Ben je geïnteresseerd in de lokale quick scan Hoogwater juli 2021?

Op 21 maart hebben Mr. William Cuijpers, Inge Bruggink en Daphne Hobelman voor de Gemeente Roermond een bewonersbijeenkomst begeleid.

Cuijpers Consultancy heeft een *lokale quick scan voor de Gemeente Roermond* gehouden, waarin 51 aanbevelingen zijn opgenomen. Hiermee gaat de Gemeente Roermond aan de slag om de eigen rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie nóg beter te maken.

Tijdens deze bijeenkomst is de lokale quick scan toegelicht en is er teruggeblikt op de hoogwatercrisis in juli 2021. Bewoners hebben vragen gesteld aan onder andere de burgemeester van Roermond en de voorzitter van de veiligheidsregio. Ook hebben deskundigen van de gemeente Roermond, het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat vragen van bewoners beantwoord.

De quick scan kun je vinden op https://www.roermond.nl/hoogwater. Daar staan ook de evaluaties van de veiligheidsregio en het waterschap.