Productaanbod Opleidingen en Trainingen

Integrato bv verzorgt adviezen, opleidingen, trainingen, oefeningen voor het bedrijfsleven en de not-for-profit organisaties.

 • Team trainingen
 • Opleiding Scenario-denken
 • Training Notuleren/Verslaglegging
 • Training Telefonisten
 • Training Gespreksvaardigheden (telefoon en in persoon)
 • Opleiding Mediacontacten
 • Leergang Communicatie en mediacontacten
 • Training Omgaan met audiovisuele/presentatie middelen
 • Training Spreken in het openbaar of voor een groep
 • Training Anti-agressie voor hulpverleners (niet-geüniformeerd)
 • Training Situationeel
 • Opleiding Beeld-, Oordeel- en Besluitvorming (BOB)
 • Opleiding Werken onder druk of werkdruk
 • Training Doeltreffend en doelmatig vergaderen
Top