Evaluatie App op Maat

 

Digitale vragenlijst

Enquête voor evaluatie app

Enquête
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van onze app op maat, houden wij dit jaar een enquête. Deze enquête bevat 6 vragen over het gebruik, de (nieuwe) functies en de service van de app.

Je kunt een deel van de enquête doorlopen en op een later moment terugkeren via de link in de mail die je hebt ontvangen. Wij verwachten dat je maximaal 10-15 minuten met de enquête bezig bent.

Graag ontvangen wij uiterlijk 25 december de ingevulde vragenlijst retour.

Wij bedanken je bij voorbaat voor je tijd en inbreng!

Naast deze enquête gaan we ook weer evaluatiegesprekken houden. Deze zullen volgend jaar in januari of februari plaatsvinden. In deze gesprekken behandelen we de ingevulde enquête, bespreken we de app en de service van de app en lichten we onze nieuwe opties van de app toe.