Evalueren (en leren van) de inzetten en opschalingen

Evalueren is een belangrijk middel om de stand van zaken van de voorbereiding op en de inrichting van de crisisbeheersing inzichtelijk te maken.

Cuijpers Consultancy ondersteunt je bij het evalueren van inzetten en opschalingen.
Met een evaluatie door Cuijpers Consultancy ondersteun je de leden van de crisisorganisatie én de bestuurders door:

 • Te laten zien welke maatregelen en voorzieningen werken
 • Te inzichtelijk te maken welke maatregelen en voorzieningen niet werken
 • Te adviseren hoe crisisorganisatie van de lessons learned kan leren

Daarnaast helpen onze evaluaties jouw organisatie ook verder in het leer- en ontwikkelproces. Onze evaluatie legt de basis, maar draagt vooral ook bij aan het behouden of naar een hoger plan tillen van de crisisorganisatie en haar bestuurders en leden.

vote-4461710_1920
planner-3643025_1280

Competenties meten

Wij begeleiden je op een professionele manier. Én verrijken je met een blik van buiten met véél kennis en ervaring. Door middel van het begeleiden en/of houden van After Action Reviews, een uitgebreide(re) digitale enquête, (digitale) interviews en/of een documentenstudie (van bijvoorbeeld het informatiemanagement).

Doelen en methodiek van evalueren

 1. Het in kaart brengen van de lessen van dit incident voor de opdrachtgever bij het functioneren van de crisisorganisatie
 2. Doen van aanbevelingen
 3. Aandragen van quick wins

Op grond van het feiten- en documentenonderzoek en de interviews komen de onderzoekers van Cuijpers Consultancy tot een aantal hoofd- en subconclusies en aanbevelingen, die bijdragen aan het lerend vermogen van de organisatie.
Het gaat hierbij om het leren (en niet om het berispen of aanvallen van een persoon, functie, team of organisatie).

Wij kijken bij onze aanbevelingen naar de toekomst. Wij formuleren de aanbevelingen zodat ze gelden voor alle werkzaamheden van de organisatie. Met andere woorden: de aanbevelingen zijn bedoeld voor het verbeteren van de huidige en nieuwe werkprocessen binnen de organisatie.

review-5207277_1920

Enkele voorbeelden van onze ervaring

We maken gebruik van onze ervaringen met leerarena’s/intervisiebijeenkomsten, onze evaluaties van echte inzetten en/of afhandeling daarvan (nafase).

Enkele voorbeelden zijn:

Algemeen:

 • Ingestorte steiger Amercentrale met vijf doden en drie zwaargewonden
 • Grote brand veilingcomplex
 • Grote brand centrum met ontruiming en vrijkomen asbest
 • Wateroverlast door hevige regen
 • Verstoring openbare orde door en beëindiging van techno party
 • Grote brand flatgebouw met evacuatie van 88 woningen
 • Extreme hitte en droogte
 • Gifhuis in woonwijk
 • Breuk influentleiding
 • Grote brand recyclingbedrijf
 • Zuiveringsslib Waternet
 • Ontruiming gemeentehuis wegens poederbrief

Specifiek covid-19:

 • Trainen en coachen evaluatoren waterschappen en hoogheemraadschappen covid-19
 • Evaluatie Lock down Bonaire covid-19
 • Begeleiden en coachen veiligheidsregio’s covid-19
 • Evaluatie inzet crisisorganisatie zorginstellingen covid-19

De onderzoekers

Mr. William Cuijpers

 • Is een autoriteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en crisiscommunicatie
 • Is bekend met de structuur van de landelijke, regionale en plaatselijke (crisis)organisaties in Europees én Caribisch Nederland
 • Heeft praktijkervaring in operationele teams en lokale en regionale beleidsteams
 • Is afgestudeerd in Noodbevoegdheden van de burgemeester en het beperken van grondrechten
 • Heeft meerdere incidenten, calamiteiten, rampen en crises geëvalueerd
 • Geeft regelmatig beleidsmatige en operationele adviezen bij rampen en crises


Daphne Hobelman MSc International Development Studies

 • Is consultant en onderzoeker bij Cuijpers Consultancy
 • Heeft de Master International Development Studies afgerond
 • Heeft als specialisatie Disaster Studies
 • Heeft onderzoek gedaan in New York City naar de invloed van de fysieke contraterrorisme maatregelen op het leven van New Yorkers
 • Is onder andere werkzaam geweest in covid-19-spoedpost en in één van de opvanglocaties tijdens de evacuatie in Limburg-Noord
 • Stimuleert anderen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden (‘om te denken’)

Meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

Benjamin Franklinstraat 16 Zwolle

In ons trainingscentrum organiseren wij onder andere bijeenkomsten, opleidingen, trainingen en oefeningen. Daarom verzoeken wij je eerst een afspraak te maken!