Officieren van dienst tunnel

Sinds vorige week woensdag is de Gemeente Rotterdam twee officieren van dienst tunnel rijker!

Riemer te Velde en Helmer Heijden zijn geslaagd om namens de Maastunnel deel te nemen aan het COPI wanneer er een incident is in de Maastunnel.

In de middag mocht de crisisorganisatie van de Maastunnel aan de slag tijdens een tabletop oefening. Oók de officier van dienst tunnel is hierbij ingezet in het COPI!

Cuijpers Consultancy BV heeft de opleiding tot officier van dienst tunnel én de tabletop ontwikkeld met de Maastunnel.

Richard de Klerk, Rem de Tender en alle andere deelnemers: Dank voor de samenwerking!