Inschrijven voor trainingen:

Leergang officier van dienst Locatie (OvD-L)

Vanaf: 1.098,00

Leerdoelen:

Na het volgen van de opleiding/leergang beheerst de deelnemer de kerntaken en -competenties en kan de deelnemer deze uitvoeren.

Kerntaken:
  1. Zorg dragen voor opstart en leiding van de processen van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de eigen medewerkers in het inzetgebied van het Commando Plaats Incident (CoPI)
  2. Deelname aan het overleg met de eerste professionele hulpverleners, het motorkapoverleg en het CoPI
  3. Zorg dragen voor overdracht naar de reguliere organisatie(s)
Vooropleiding
Basisopleiding Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Methodiek
De opleiding is competentiegericht. De onderwerpen worden behandeld met een mix van theoretische en praktische werkvormen. Daarom behandelen we de lesstof met korte theorieblokken, praktijkcasussen, opdrachten en werkbezoeken (onder voorbehoud).
Inschrijven
Maximaal 8 personen
Duur
25 uur digitale lessen, face-to-face én e-learning
Data
Planning volgt
Uw investering (exclusief btw)
Vanaf €1.098 p.p
Locatie
Integrato
Benjamin Franklinsstraat 16
8013 NC Zwolle
Let op!

Proeve van Bekwaamheid à € 598 (optioneel)
Deze bestaat uit drie delen:

  1. Theorie examen
  2. Gesprek
  3. Rollenspel