Succesvol vergaderen

Succesvol = geslaagd, vruchtbaar, lonend.
Vergadering = een bijeenkomst van meerdere mensen die met elkaar afspraken maken.

Enkele regels voor succesvol vergaderen

Enkele tips uit *praktijktraining Effectief en efficiënt vergaderen*:

  1. Vergader alleen als het nodig. Als er geen belangrijke en dringende onderwerpen voor de agenda zijn, stel de vergadering uit.
  2. Laat de doelstellingen, de agenda en de relevante informatie minimaal drie dagen voor de vergadering bij alle deelnemers bekend zijn, zodat ze voldoende tijd hebben om de informatie te kunnen verwerken.
  3. Stimuleer dat alle deelnemers actief deelnemen aan de vergadering. Een manier om hiervoor te zorgen is het vooraf toewijzen vaneen taak. Bijvoorbeeld het houden van een presentatie of het begeleiden van een discussie.

Samengevat:

Bewaak dat de deelnemers een bijdrage (kunnen) leveren aan het succes van de vergadering. Dat kan onder andere wanneer de deelnemers een persoonlijk voordeel met de vergadering kunnen doen, het doel en de agendapunten kennen, weten wat wordt verwacht en voorbereid zijn op de vergadering.
Top